Forside

 

 

 

 

DE TRE ÆTTER

 
Den eldre Futhark med sine 24 runer er delt inn i 3 ætter, tre grupper med hver 8 runer. Denne inndeling har til tider –  særlig i Vikingetiden  - vært brukt til kryptografering av runebudskap ved hjelp av  numerologisk kode som identifiserte den enkelte runes plassering i en av de tre ætter, uten å bruke den enkelte rune.
 
Inndeling i ætter stemmer imidlertid også overens  med de tre nivåer i den nordiske kosmologi, slik den gjengis i Voluspå – Volvens spådom. Min runelærer Freya Aswynn er en av de få runemestere som har sett nærmere på de tre ætter og skrevet om dette i sin bok The Leaves of Yggdrasil.Redegjørelsen om de tre ætter er i all hovedsak basert på hennes bok.
 
  
 
Første ætt – Frøys/Frøyas ætt

Skapelsens plan, hvor drivkreftene for universets eksistens er latent til stede, er vist i den første ætt. Her representerer FE urilden og UR representerer urisen. Ild og Is. De er de to motsatte krefter som må forenes for å gi liv til alt som eksisterer. De møtes i Ginnungagap – avgrunnen. Det første levende vesen som skapes, er Audhumla, urkua, det grunnleggende feminine aspekt og den første inkarnasjon av Den store Modergudinnen.
 
Av samme substans skapes deretter jotnen Ymir, som igjen ga liv til en sønn og en datter, som ble grunnleggerne av jotnenes rase. Runen THURS er et bilde på dette aspektet i skapelsen.
 
Æserne, representert ved runen ASS ble skapt da Audhumla slikket Buri, Odins forfar, fri fra isen. Heretter overtok Æserne skapelsesprosessen ved å drepe Ymir og bruke hans kropp til å skape jorden, sette solsystemet i gang og derved skape natt og dag. Denne prosessen er representert ved runen REID. Freya Aswynn påpeker imidlertid at sol og måne også kan sees i runenKEN/KAUN, de himmelske fakler. På dette punkt i skapelsesprosessen begynte Vanernes innflytelse å gjøre seg gjeldende. Vanen Frøya, som også er forbundet med KEN, lærte Odin å bruke magi.

 Etter at Æserne hadde skapt Åsgard og Midgard, gudenes og menneskenes bosteder, var universet klar til neste trinn i skapelsesprosessen. Æserne Odin, Høne og Lodur laget en gave – runen GIFU – til gudene ved å forvandle to trær til Ask og Embla, det første menneskepar. Ask og Embla var fruktbare og befolket Midgard. Runen WYNJA representerer denne gyldne og lykkelige tidsalder i den norrøne mytologi, avslutningen på skapelsesprosessens første fase, hvor alt var fred, lykke og glede, og hvor ondskapen ennå ikke var et begrep.

 
Den gyldne æra, som også kjennetegnes ved de mange gullgjenstander som omtales i mytologien, skulle imidlertid få en slutt. Gullet, som opprinnelig var skjønnhet og leketøy, ble gjenstand for begjær, som vi kjenner fra historien om Gullveig. Hun sådde med sitt begjær etter gull splid mellom Æserne og ble derfor dømt til døden. Til tross for at hun ble brent tre ganger, overlevde hun. I en av historiene om Gullveig fortelles det at Loke slukte hennes hjerte, og på den måten ble fylt av ondskap. Freya Aswynn betrakter myten om den tre ganger brente Gullveig som skapelsen av de tre Nornene, Urd, Verdandi og Skuld.
 
 
 
 
Andre ætt – Hagals ætt

HAGAL er den første runen i andre ætt. Den representerer en urovekkende kvinnelig kraft, som Freya ASwynn oppfatter som Gullveig eller som Urd, den av nornene som representerer fortiden og som vokter skjebnens brønn, Urdabrønnen. Runen NAUD representerer den tredje nornen Skuld, mens runen IS, den tredje rune i andre ætt, representerer Verdandi, ifølge Freya Aswynn. Samlet er de tre runene HAGAL, NAUD og IS et bilde på tidens gang. Den tidsmåling som nornene representerer, er annerledes enn den oppdeling av døgnet i natt og dag som Æserne iverksatte. Hos nornene er tiden en fysisk realitet. Vi fødes, vi eldes, vi dør. Alt har en begynnelse og en slutt, alt som fødes er dømt til å dø. Det er kun en vei, og den uttrykkes i runen JARA.
 
I denne perioden begynner Odin sin søken etter viten, hvor det første trinn er at han ofrer seg selv ved å henge seg ni dager og ni netter på Yggdrasil, representert ved runen EOH. Her oppnådde Odin kunnskap om runene og deres magiske krefter. Odin overskred på sjamanistisk vis terskelen mellom liv og død og fikk adgang til de dødes rike, hvor han mante frem volven Heid, som ble gravid, og Valkyriene ble til, representert med runen ALGIR. Valkyriene  fikk evnen til å beskytte og verne, og de handlet på Odins vegne når de valgte ut de krigerne på slagmarken som skulle leve i Valhall. Senere ofret Odin sitt ene øye til Mimes brønn, representert ved runen PERTH, og fikk derved viten om fortid, nåtid og fremtid. Han fikk samtidig innsikt i at hans makt var begrenset, siden han riktignok kunne se inn i fremtiden, men var ikke i stand til å endre den.
 
Andre ætt avsluttes med runen SOL, et symbol på at bevisstgjøring er blitt et ledd i utviklingen. De første runene i andre ætt, frem til JARA fortsetter skapelsesberetningen i første ætt, med slik at det ved midtpunktet JARA skjer en forandring. JARA er det punktet som tidens hjul dreier rundt, og det tidspunkt hvor Odin ved sitt offer setter den bevisste utviklingsprosess i gang.
 
 
 
 
Tredje ætt – Tyrs ætt

Tyrs ætt, den tredje ætt, skiller seg fra de to foregående ved ikke å handle om de guddommelige krefter, men i stedet om menneskenes betingelser. Flere av tredje ætts runer er riktignok oppkalt etter gudene, men de representerer mer gudene i deres funksjon som veiledere og velgjørere for menneskene. Den siste ætten viser hvordan den menneskelige erkjennelse, ledet av gudene, utvikler seg frem til Ragnarokk og videre derfra.
 
Runen TYR er et bilde på jernalderen, hvor jakt- og krigsvåpen ble utviklet som en nødvendighet for å kunne opprettholde tilværelsen. Det var i denne perioden hvor begreper som lederskap og rettferdighet ble grunnlagt.
 
BERKANA viser planters og trærs verden. Den representerer også oppdyrkingen av landet og etablering av faste boplasser, som kom til å erstatte de omsteifende jegersamfunn. Runen representerer også moderskap og barnefødsler. I denne perioden fikk den matriarkalske tradisjon sitt høydepunkt, og husdyrshold, representert ved runen EH, oppsto.
 
Runen MANNAR representerer den mulighet som dette etablerte samfunnet ga mennesket for å utvikle seg til et høyere nivå. Begreper som lov og etikk oppsto, og den logiske tankegang ble utviklet. Den matriarkalske tradisjon ble etter hvert fortrengt av patriarkatet, og den teknologiske tidsalder bli innvarslet. Runen LAUGR er ifølge Freya Aswynn, et bilde på den feminine tradisjon, som vendte innover og banet vei for en annen form for bevissthet som fremelsket den følelsesmessige og åndelige side av den menneskelige utvikling.
 
En videre utvikling vil først finne sted når menneskene realiserer sine egne guddommelige aspekter, representert ved runen ING. Det kan kun oppnås ved hjelp av nedbryting av de negative og hierarkiske krefter i samfunnet og vektlegging på etisk og moralsk handling. Runen DAG er symbolet på denne omveltning, Ragnarokk, som nok ødelegger den gamle orden, men som lar noe bli tilbake. Gudenes barn overlever og blir den nye tids guder, verden blir renset og klar til en ny begynnelse. Runen ODAL symboliserer den nye verden.
KILDER:

VOLUSPÅ – VOLVENS SPÅDOM 

Blogger: Norrøne skapelsesmyter:

Mays Runeskole
www.may.priv.no

Freya Aswynn: Leaves of Yggdrasil 

K. Frank Jensen: Magiske runer
 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.06 | 13:29

Hei!
I really lile your blog. I just must ask where you have found all the figures of the gods? I have some of them but some are still missing. Mvh

...
12.06 | 11:52

bra info :)

...
12.06 | 11:51
Runenes historie har mottatt 2
10.06 | 09:22
Odin har mottatt 6
Du liker denne siden