Frigg – den hemmelighetsfulle gudinnen i norrøn mytologi
 Frigg – gudinne for ekteskap, barnefødsler, hjem og familie.

 Navn: Frigg, Såga  

Hovedelement : Vann

Sekundærelement : Jord

Kraftdyr : ugle, hegre, falk, edderkopp

Magiske hjelpemidler: håndtein for spinning

Påkalles for : lykke og hell i ekteskapet, barnefødsler

Friggs boliger : Fensaler, Søkkvabekk

Friggs oppgave r: Frigg spinner de tråder hvorav nornene vever menneskenes skjebner. Hun er ekteskapets og moderskapets beskytter.

Friggs dag : fredag
Ugle, ett av Friggs kraftdyr
Runer:


Berkana, Perth


Både Frigg og Frøya var kjærlighetsgudinner, men i forskjellige områder og til forskjellig tid. Frigg, som var av åsaætt, var kjent på kontinentet lenge før vikingtiden.

I sørgermanske områder før vikingtiden hadde Frigg funksjonen som kjærlighetsgudinne. Her var Frigg kjent som Frija eller Frea. Både Venus og Frigg har gitt navn til ukedagen fredag (skandinavisk), frigedag (gammelengelsk) og friatag (gammeltysk). Navnet Frigg er avledet av frìà som betyr elske eller den elskede.

Da æsene ble kjent i Skandinavia, overtok Frigg gradvis funksjonen som ekteskapets og moderskapets gudinne, mens Frøya, som tilhørte den norrøne vaneætten, overtok mer og mer som Skandinavias kjærlighetsgudinne. Begge ble imidlertid regnet som fruktbarhetsgudinner.
 
Fruktbarhetsgudinne


 
Frigg ble etter hvert gudinne for ekteskap, barnefødsel, hjem og familie. Frigg var kvinnenes beskytter, og det var til Frigg mødrene henvendte seg for beskyttelse under barnefødsler. En av Friggs runer er Berkana, runen for fødsel og fruktbarhet. Denne runen er en av 3 som kalles Bergruner. 

I Sigerdrivamål sier Sigerdriva:

Bergruner skal du kunne
Om du berge vil
Foster fra fødende kvinne:
Rist dem i handflaten,
Grip om handleddet,
Be så disene duge.

Bergruner:

 Fe  

 Birka  

 Perth

Det ble sagt at ektefolk som var trofaste mot hverandre, møttes i Friggs saler etter døden. Som hjemmets gudinne kan Frigg være en parallell til den romerske gudinnen Juno, Jupiters hustru.

 
Den hemmelighetsfulle gudinnen


Om Frigg skriver Snorre i Edda:

- Frigg er konen hans (Odin). Hun kjenner alle menneskers lagnad, selv om hun ikke bruker å si spådommer.

Frigg er den fornemste (åsynje/gudinne). Hun har en gård som heter Fensaler (Myrsaler), og det er en gild gård. En annen heter Såga (et annet navn på Frigg), hun bor på Søkkvabekk, det er også et stort sted.
Frigg er svært mektig, men kjent for sin taushet. Hun snakker ikke om det hun vet og ser, med ett unntak: med sin husbond Odin deler hun sine syner. Hun har full innsikt i menneskenes skjebner, inkludert sin sønn Balders skjebne, som hun vet at hun ikke kan forandre. 

Hun holder seg unna profetier, forutsigelser. Hun har like stor runekunnskap som Odin. Han må gå til store anstrengelser og oppofrelser for å få den samme kunnskap som er naturlig iboende i Frigg. Hun er Odins verdige og jevnbyrdige ektemake.


I Grimnesmål sitter Frigg sammen med Odin i høysetet Lidskjalf og ser utover verden.
Frigg er ofte avbildet med en håndtein som brukes til spinning. Frigg spinner tråder av råmateriale, prima materia. Disse trådene bruker nornene til å veve menneskenes livsskjebne.

 -  Frigg kjenner alle menneskers skjebne, sier Snorre.

Friggs bolig Fensalene betyr myrsalene, et navn som peker på et meget gammelt motiv assosiert med fruktbarhetsgudinnen og våtmarksområder, myrer og moser. Frigg knyttes herved til en svært gammel fruktbarhetskult med ofringer i sjøer og våtmarker, kjent i Sør-Skandinavia som Nertshus-kulten. Søkkvabekk betyr de underjordiske våtmarkene, og her knyttes Frigg til nornene og Urds brønn.


Den sørgende moren.


 

Balder

På ett område skiller Frigg seg fra Frøya: Frigg er mor til Balder, den lyse guden, som gjennom sin død åpner for Ragnarokk og gudenes undergang. 

Om Balders død skriver Snorre:

- Det begynte med at Balder drømte store og farlige drømmer om livet sitt. Da han fortalte drømmene for æsene, rådslo de med hverandre, og så gjorde de vedtak om at de skulle be om grid for Balder mot all slags fare. Frigg tok alle ting i ed, så at ild og vann, jern og all slags malm, steinene, jorden, trærne, sykdommene, dyrene, fuglene – alt skulle skåne Balder.

Men Frigg hadde ikke tatt mistelteinen i ed. Loke fikk vite dette, fant mistelteinen og gikk til tinget.


Loke og Hod

Videre skriver Snorre:

- Hod sto på tinget langt ute i manneringen, for han var blind. Da sa Loke til ham: ‘ Hvorfor skyter ikke du på Balder?’ Han svarte: ‘ Jeg ser ikke hvor Balder står, og dessuten er jeg våpenløs.’ Da sa Loke: ‘Du får da gjøre ære på Balder du som de andre. Jeg skal vise deg hvor han står, skyt nå på ham med denne kjeppen her.’ Hod tok mistelteinen og skjøt, og Balder falt død til jorden.

Frigg sørget over sin sønn og forsøkte å få alle ting i verden til å gråte over Balder slik at han kunne utfris fra dødsriket. Men Loke forkledd som en gammel kjerring nektet å gråte over Balder. Dermed måtte Balder forbli i dødsriket.

Iblant beskrives Balder av forskerne som den norrøne Kristus. I Voluspå antydes det at Balder skal komme igjen i den nye verden etter Ragnarokk:

Der skal usådde
åkre vokse,
alt det onde skal bøtes,
Balder skal komme;
skal Hod og Balder bo
på Hropts gamle kamptomt;
valguders helligdom -
Vet dere nok, eller hva?

Ikke alle forskere er enige i sammenlikningen med det kristne pasjonsdramaet. Professor i religions-historie Britt-Mari Näsström skriver:

- Den komparative myteforskningen har vist at Balder-motivet også forekommer i andre indoeuropeiske myter, fremfor alt motivet at døden blir forårsaket av at noen blir lokket av et demonisk vesen til å utføre handlingen. 

Professor Gro Steinsland hevder at myten om Balders død leses som en nordisk versjon av en ur-indoeuropeisk myte om de store gudenes kamp mot fiendtlige makter. Mot denne pessimistiske tokningen av Balder taler fremtidsvisjonen i Voluspå som røper at Balder skal komme igjen i den nye verden etter Ragnarokk, skriver professor Gro Steinsland.

Men Frigg fortsetter å gråte over Balder, over verdens skjebne, og over Odins død i Ragnarokk.


Kilde

Snorre-Edda

Gro Steinsland: Norrøn religion

Eddadikt


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.06 | 13:29

Hei!
I really lile your blog. I just must ask where you have found all the figures of the gods? I have some of them but some are still missing. Mvh

...
12.06 | 11:52

bra info :)

...
12.06 | 11:51
Runenes historie har mottatt 2
10.06 | 09:22
Odin har mottatt 6
Du liker denne siden