Nornene - skjebnegudinner i norrøn mytologi 

John Melhuish Strudwick (1849 – 1937): A Golden Thread
 
Skjebnetroen sto sterk hos våre norrøne forfedre. Skjebnens makt var sterkere enn gudenes makt. ”Troen på skjebnen og troen på gudene løp som parallelle strømmer opp gjennom hele den førkristne kulturen, men hadde aldri gått opp i en enhet” sier professor i religionshistorie Gro Steinsland i boken ”Norrøn Religion”.

Skjebnetroen var sterkest og eldst. Nornene rådde over guders og menneskers skjebne, så vel som verdens skjebne. Det er i Voluspå at vi første gang får høre om de tre nornene Urd, Verdande og Skuld. Her nevnes de alle tre med navns nevnelse for første og eneste gang i hele den norrøne litteratur. Ellers nevnes Urd flere andre steder, og Skuld beskrives i tillegg som valkyrie andre steder i norrøn litteratur.

Voluspå, ”Volvens spådom” er det mest berømte og storslagne av de norrøne eddadiktene. Voluspå ble skapt på slutten av 900-tallet, altså på slutten av vikingtiden, og er et genuint hedensk dikterverk.
  


 
Yggdrasil

Voluspå, strofe 20:

Derfra kommer møyer;
mangt vet de,
tre fra kilden
under treet.
Urd kalles den ene,
den andre Verdande
– skar i staver –
Skuld den tredje;
loven la de,
livet valgte de,
målte skjebnen
for menneskeætten.

Tre mektige skjebnegudinner bor i en vakker underjordisk sal ved kilden Urdabrønnen ved Yggdrasils rot. Nornene spinner skjebnetråden, vever skjebneveven og skjærer merker i tallstaven, dvs. de holder regnskap med dager og år i menneskers liv.

Sterk skjebnetro

Om nornene skriver Snorre i Edda:

Under asken ved brønnen står en vakker sal. Fra den kommer det tre møyer som heter Urd, Verdande og Skuld. Disse møyene skaper liv for menneskene. Vi kaller dem norner. Det er flere norner, de som kommer til hvert barn som blir født og skaper liv for det, de er av gudeætt. Men det er andre av alveætt, og noen av dvergætt.

Norner er langtfra
like av herkomst,
eier ikke ætt sammen;
somme er åsbårne,
somme er alvbårne,
somme er Dvalins døtre.


Da sa Ganglere: ’Om nornene rår for menneskenes lagnad, da deler de veldig ulikt, for noen får et godt liv i makt og ære, andre har lite å rutte med og liten ære, noen har langt liv og noen kort.’

Hå (Odin) svarte: ’Gode norner av god ætt skaper god lagnad, men når folk kommer i ulykke, da er det vonde norner som har skylden.’
 


Ludwig Burger: De Tre Norner Urd, Verdandi og Skuld

Nornene kalles iblant for ”de utilnærmelige”. Deres avgjørelser ble betraktet som fastlagte og uforanderlige. De nevnes flere steder i norrøn litteratur, særlig i forbindelse med deres harde dommer. I flere Eddakvad nevnes nornene.

I Fåvnesmålspør Sigurd Fåvelsbane den døende ormen Fåvne:

Si meg, du Fåvne,
som folk kaller klok,
og som visst har viten om mangt:
Hvem er nornene
som hjelper i nøden
og frir den fødende fra barnet?

Fåvne svarer:
Fra mange kanter
kommer de, tror jeg,
og stammer fra ulike ætter.
Noen er åsynjer,
andre av alveætt,
noen er dvergers døtre.

Han legger til at norner kommer til ethvert barns fødsel og bestemmer dets skjebne, og han gjentar at gode norner gir god skjebne, men dersom det går galt, da er det vonde norner som volder det.

I kvadet om Helge Hundingsbaneforteller skalden om nornene:

Nattmørk var gården
da nornene kom,
forme skulle de
fyrstens skjebne.
Hardt snodde de
skjebnetråden,
stelte i stand
gullsnoren,
festet den midt
under månesalen.


I Egils Sagakan vi lese at da Kveldulv får vite at han sønn Torolv er drept, sier han:

Nidingsdåd spørs der nordfra
– nornene er meg grumme –
for tidlig tok Tors fader
Torolv til Valhalls saler.Tre i tallet, eller flere?
 
Det fremgår av kildene at de viktigste nornene var Urd, Verdande og Skuld. Disse ble regnet som skjebnegudinner. I tillegg finnes flere norner, også av gudeætt, som bistår slektens barn ved fødsel og kutter over menneskenes livstråd ved livets slutt. Hvor mange fremgår ikke av kildene.

 Nornene forveksles ofte med disene, som er gode hjelpeånder ved fødsel, eller valkyriene, som bestemmer dødsøyeblikket for krigere i kamp. De har det felles at alle er kvinnelige fruktbarhets-, skjebne-, døds- og kampvetter.

 
Runer

Urd er den eldste av nornene, urgammel, sier kildene. Hun rår over fortiden. Hun gir også navnet til brønnen under asken, Urdarbrønnen, og Snorre beretter i Snorre-Edda:

Den tredje av askens røtter står i himmelen, og under den rota er det en meget hellig brønn som heter Urdarbrønnen. Der har gudene rådsplassen sin.

Verdande rår over nåtid, og den yngste, Skuld klipper over livstråden. Hun blir også nevnt som valkyrie i Snorre-Edda:
 
De blir kalt valkyrier..og den yngste nornen som heter Skuld, … rår for stridens utgang.

Urds vev

Nornene er betraktet som vise kvinner. De kjenner guders og menneskers skjebne, og de skaper skjebnen. Nornene sitter ved veven eller rokken og arbeider med menneskenes livstråder, eller de skjærer i tallstaven og bestemmer menneskenes livslengde.

Det er en tett kontakt mellom Frigg og nornene. Frigg spinner de tråder hvorav nornene vever menneskenes skjebner.

Nornenes fatale dom gjenspeiles i uttrykk fra sagaen, som for eksempel:

Ingen kan flykte fra nornenes bestemmelse

Mannen lever ikke til kvelden kommer når nornene har talt.


Temaet 3 skjebnegudinner forekommer i mange kulturer: de greske (de tre Moirai), de engelske (Weird Sisters), de hellige tre Mariaeri kristendommen.I samisk religion finner vi de 3 fødselshjelperne, kalt Sarakka, Juksakka og Uksakka. Det blir sagt at de holder til under gammens golv, og de blir påkalt under fødselen.

Troen på nornenes skjebnedom og troen på gudene ble etter hvert erstattet med troen på en allmektig guddom. De hedenske gudene viste seg ikke å være allmektige eller allvitende, og de hadde et svare strev med å opprettholde verden. Kristendommen overtok og nornenes posisjon avtok. Eller lever skjebnetroen den dag i dag i beste velgående, tro?Kilder:
 
Voluspå, Snorre-Edda

”Norrøn Reglgion” av Gro Steinsland

”Frøya, Den Store Gudinnen i Norden”av Britt-Mari Näsström
Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.06 | 13:29

Hei!
I really lile your blog. I just must ask where you have found all the figures of the gods? I have some of them but some are still missing. Mvh

...
12.06 | 11:52

bra info :)

...
12.06 | 11:51
Runenes historie har mottatt 2
10.06 | 09:22
Odin har mottatt 6
Du liker denne siden