Runekilder – Voluspå II

Volven taler  Volven av Lexow-Hansen, Nasjonalgalleriet

Det er Volven – profet og seer – som har ordet i Voluspå – hun ser urtid, nåtid og fremtid, hun ser hele det kosmiske tidsløpet. Hun har kunnskap som ikke engang gudene har. Apokalypse er en klassifisering som er brukt om Voluspå. Volven opptrer ikke bare i den norrøne mytologien, men også i det virkelige liv. 

Vers 1

Hør meg alle
hellige slekter,
høye og lave
Heimdalls sønner,
du vil, Valfader,
at vel jeg forteller
eldgamle sagn
som sitter i minnet.

Volven taler med autoritet, hun taler til guder og mennesker. Heimdall og Odin nevnes i det første verset. Valfader er en av Odins mange navn. Hun forteller om en verden som er i ferd med å gå under. Og hun kjenner verdens skjebne bedre enn Odin. Volven forteller om eldgamle tider, urtider, før tid og rom ble skapt. Volven kommer fra urvesenene, hun er urgammel, eldre enn jotnene.
 


  
 
Odin
Volven forteller om urtidens kaos, Ginnungagap, om verdens skapelse, om Borsønnene Odin, Høne og Lodur. Snorre bruker navnene Odin, Vile og Ve i Gylfaginning.

Vers 17
Inntil tre kom
fra æsers flokk,
kraftfulle,
kjærlige, til husest;
fant på land
lite maktende
Ask og Embla,
uten skjebne.

Vers 18
Ånde hadde de ikke,
eide ikke sinn,
verken blod eller livskraft
eller likhet med guder;
ånde ga Odin
sinn ga Høne,
blod ga Lodur
og likhet med guder.
  

 Yggdrasil

Volven husker også treet Yggdrasil mens det ennå var frø og lå skjult i jorden, før det vokste seg sterkt og stort og strakte seg over alle ni verdener i det norrøne univers. Hun ser også at Yggdrasil skal miste sin kraft, sykne hen og dø under Ragnarok, og at et nytt verdenstre skal vokse frem i en fjern fremtid. 

Vers 19

En ask kjenner jeg,
heter Yggdrasil;
veldig stamme øst
med hvitt vann;
kommer dugg
som i daler faller;
står alltid
over Urds kilde.

   

  John Melhuish Strudwick (1849 – 1937): A Golden Thread
Nornene under Yggdrasil


Så dukker nornene opp på arenaen, tre norner som bestemmer skjebnen for hvert enkelt menneske. For første og eneste gang i norrøn litteratur nevnes nornene ved navn. Urd, Verdande og Skuld representerer fortid, nåtid og fremtid. De skjærer i primstav, de vever menneskenes skjebner av tråd som Frigg spinner. Det hører vi om i andre Edda-dikt.

Vers 20

Derfra kommer møyer;
mangt ved de,
tre fra kilden under treet.
Urd kalles den ene,
den andre Verdande
– skar i staver –
Skuld den tredje;
loven la de,
livet valgte de,
målte skjebnen
for menneskeætten.Middelaldermanuskript, Balders død

Volven varsler Balders død, som er innledningen til Ragnarok:

Vers 31

Jeg så skjebnen
skjult for Balder,
den blodige guden,
barn av Odin;
høyt over vollen
vokste, spinkel
og meget fager,
mistelteinen.

Så følger en beretning om Ragnarok, som betyr Maktenes skjebne eller Maktenes undergang

Professor Gro Steinsland skriver: – Dikterens skildring av Ragnarok har omfattet tre stor motivkretser: det moralske og sosiale sammenbruddet, naturkatastrofene og kampen mellom maktene.

 
Verden fødes på nytt


Vers 59

Ser hun annen gang
jorden komme
opp av havet,
all tid grønn;
fosser faller,
flyr ørnen over,
den som fanger
fisk i fjellet.

Vers 64

En sal ser hun stå
fagrere enn solen,
tekket med gull
på Gimle;
der skal svikeløse slekter
bygge og leve
i lykke
livets dager.

Voluspå er et stort dikterverk – ikke i volum, men i motiv og innhold. Voluspå er etter min mening det viktigste diktet i Håvamål, et dikt hvor vi får innsikt om en tid med store forandringer. Vi befinner oss i slutten av 900-tallet, begynnelsen av 1000-tallet, siste del av vikingtiden, i overgangen til middelalderen. Det er krig og ufred på mange hold. 

Kristendommen er i ferd med å få dominans, det gamle verdensbilde skiftes ut med et nytt. Vi kan bare tenke oss endetidsstemningen som diktet bærer preg av og som sikkert gjenspeiler Nordens tidsbilde i et tusenårsskifte.

Professor Gro Steinsland skriver følgende om Voluspå:
- Voluspå er den norrøne kulturens kosmiske profeti. Den står på egne ben, og er verken en avlegger av antikke eller kristne forbilder. Det er det norrøne, førkristne verdensbildet som presenteres. 


Kilder:
Voluspå, Gro Steinsland og Preben Meulengracht Sørensen
Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.06 | 13:29

Hei!
I really lile your blog. I just must ask where you have found all the figures of the gods? I have some of them but some are still missing. Mvh

...
12.06 | 11:52

bra info :)

...
12.06 | 11:51
Runenes historie har mottatt 2
10.06 | 09:22
Odin har mottatt 6
Du liker denne siden